Obejrzyj wcześniejsze wydarzenia

Discover the World of Next-Generation Sequencing in Our Engaging Webinar Series

📆 Schedule and Agenda

Webinar 1: Role of NGS in oncology

Date: 29 September 2023

Time: 10:00 AM – 12:00 PM (GMT)

17:00 – 17:30 – Development in oncology diagnostics

Prof. dr hab.n.med.i n.o.zdr. Witold OwczarekKierownik Kliniki Dermatologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego- Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

17:30 – 18:00 – How to choose NGS solution for your needs?

dr n. med. Piotr Wiśniewski – Specjalista patomorfolog, Zakład Patomorfologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

18:00 – 18:30 – Roche NGS solutions in practice

Prof. dr hab. n. med. Piotr RutkowskiKierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

STI – Choroby przenoszone drogą płciową – „Wstydliwy problem” poza kontrolą

17:00 – 17:30 – STI – Choroby przenoszone drogą płciową – „Wstydliwy problem” poza kontrolą

dr n. med. Justyna Czarny – Specjalista dermatologii i wenerologii, adiunkt i nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Poradni Dermatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Autorka publikacji naukowych i doniesień zjazdowych. Uczestniczka stażu między innymi w wiodącym europejskim ośrodku dermatologiczno-wenerologicznym: Hôpital Saint-Louis w Paryżu. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Academy Dermatology and Venerology.

17:30 – 18:00 – STI – Choroby przenoszone drogą płciową – „Wstydliwy problem” poza kontrolą

dr n. med. Bartosz Szetela – Autor kilkunastu prac i współautor podręczników związanych z profilaktyką, diagnostyką i terapią zakażenia HIV.Współpracownik Krajowego Centrum ds. AIDS w zakresie opracowania i wdrażania zaleceń obowiązujących w diagnostyce przesiewowej zakażenia HIV oraz gospodarki lekami antyretrowirusowymi. Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych UMED we Wrocławiu i Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ – Poradnia Wszystkich Świętych

Aktualne podejście do diagnostyki TORCH. T jak toksoplazmoza.

17:00 – 17:45 – Diagnostyka laboratoryjna zarażenia Toxoplasma gondii u kobiet w ciąży.

Dr n. farm. Maciej Korpysz – diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Starszy asystent w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK Nr 1 w Lublinie, gdzie pełni nadzór merytoryczny nad pracownią białek specyficznych. Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Grupy Roboczej ds. Raportowania Wyników Elektroforezy PTDL. Od roku 2022 pełni funkcję Sekretarza Oddziału PTDL w Lublinie. Zainteresowania naukowe Doktora koncentrują się m.in. na zagadnieniach z zakresu biochemii klinicznej i analityki ogólnej.

Diagnostyka czerniaka - okiem dermatologa, patomorfologa i onkologa klinicznego

17:00 – 17:30 – Diagnostyka czerniaka – okiem dermatologa

Prof. dr hab. n. med. i n.o.zdr. Witold Owczarek – Kierownik Kliniki Dermatologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego- Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

17:30 – 18:00 – Diagnostyka czerniaka – okiem patologa

dr n. med. Piotr Wiśniewski – Specjalista patomorfolog, Zakład Patomorfologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

18:00 – 18:30 – Diagnostyka czerniaka – okiem onkologa

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski – Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Kompleksowa diagnostyka raka jelita grubego - okiem onkologa, patomorfologa i genetyka

17:00 – 17:40 – Kompleksowa diagnostyka raka jelita grubego – okiem onkologa

dr Marek Ziobro Starszy specjalista badawczo techniczny, p.o. Kierownika Kliniki Onkologii Klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie, Państwowy Instytut Badawczy

17:40 – 18:10 – Kompleksowa diagnostyka raka jelita grubego – okiem patomorfologa

prof. dr hab. n. med. Andrzej Mróz – Kierownik Zakładu Patomorfologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz konsultant w Zakładzie Patologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

18:10 – 18:40 – Kompleksowa diagnostyka raka jelita grubego – okiem genetyka

dr Andrzej Tysarowski – specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej, absolwent studiów MBA w ochronie zdrowia. Odznaczony srebrnym krzyżem zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju onkologii i ochrony zdrowia. Członek European Board of Medical Genetics. Od 2003 roku pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii, gdzie kieruje Zakładem Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów. Zajmuje się m. in. implementacją nowoczesnych technik biologii molekularnej do genetycznej diagnostyki onkologicznej, w szczególności opartych o NGS i testowanie z użyciem płynnej biopsji (ctDNA). Obecnie jest koordynatorem ds. wytycznych diagnostyki molekularnej w Narodowej Strategii Onkologicznej. Jest autorem wielu prac naukowych, współorganizatorem konferencji szkoleniowych, warsztatów z biologii molekularnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także wykonawcą kilku projektów badawczych i klinicznych m. in. NCN i ABM.

21 lutego 2023 – 17:00

Organizacja obszaru POCT w podmiocie leczniczym

Część edukacyjna:

17:00 – 17:20 – POCT – przyszłość diagnostyki laboratoryjnej?

mgr Alicja Utracka – Członek Prezydium KRDL. Członek Zespołu POC KRDL. Przewodnicząca Zespołu ds. preanalityki przy KRDL. Przewodnicząca zespołu POC w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku

17:20 – 17:40 – Zastosowanie analizatorów POCT w oznaczaniu glukozy z uwzględnieniem możliwości metodycznych oraz standardów akredytacyjnych

dr n. med. Katarzyna ZiółkowskaCzłonek KRDL. Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego.

17:40 – 18:00 – Jak kontrolować glukometry w systemie POCT

dr n. farm. Gabriela Langner – Członek KRDL. Członek zespołu ds. preanalityki przy KRDL. Koordynator ds. POCT w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

19 stycznia 2023 – 17:00

Rewolucja w diagnostyce raka szyjki macicy w Polsce

Część edukacyjna:

17:00 – 17:30 – Znaczenie testów molekularnych hrHPV w skriningu raka szyjki macicy.

Prof. dr hab. med. Robert Jachposiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, poparte nie tylko niezwykle bogatą praktyką kliniczną, ale także licznymi szkoleniami i zagranicznymi stażami naukowo-klinicznymi. Pełni obecnie rolę kierownika Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jest również konsultantem wojewódzkim w zakresie endokrynologii ginekologicznej. Odbył cztery staże naukowo-kliniczne w USA. Profesor Robert Jach jest także członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, prezesem Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, a także został wybrany do Prezydium Zarządu Europejskiej Federacji Kolposkopowej (EFC).

17:30 – 18:00 – Wyzwania skriningowe z perspektywy patologa i cytopatologa ginekologicznego.

dr n. med. Martyna Trzeszcz – Kolposkopista Honorowy PTKiPSM. Patolog i cytopatolog ginekologiczny, patolog perinatalny. Polska instruktor w zakresie interpretacji morfologicznej testu p16/Ki67. Pierwsza polska patolog nagrodzona prestiżowym stypendium Giordano Fellowship ESP. Członkini Grupy Roboczej ds. Patologii Perinatalnej Europejskiego Towarzystwa Patologów (ESP) Członkini Zarządów: Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy Sekcji Cytologii Klinicznej PTP Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP.

15 grudnia 2022

„Trendy i wyzwania w epidemiologii i diagnostyce HIV/AIDS”

Trendy i wyzwania w epidemiologii i diagnostyce HIV/AIDS

Prof. Miłosz Parczewski – autor i współautor ponad 150 publikacji naukowych opublikowanych w prestiżowych, międzynarodowych czasopismach naukowych. Członek grupy doradczej europejskiego centrum kontroli zakażeń (eCDC) na temat profilaktyki przedekspozycyjnej – „HIV Pre-Exposure Prophylaxisin the EU/EEA and the UK: implementation, standards and monitoring Operational guidance”, grupy SHARED ( Surveillance of Hepatitis C Antiviral Resistance, Epidemiology and MethoDologies). Ekspert Komisji Europejskiej (od 2016 roku) oceniający wnioski badawcze w ramach projektów Marie Curie Individual Fellowships and International Training Networks and HEALTH-Horizon.

Diagnostyka HIV/AIDS w ofercie Roche Diagnostics

Aneta Niciejewska – Product Manager, Roche Diagnostics Polska

17 listopada 2022

Czy RSV jest groźny?

Zakażenia RSV – Czy czeka nas epidemia wśród dzieci?

Prof. dr hab. n.med. Ewa Helwich – Konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii. Konsultant w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, członek Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Członek Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych.

Jak odróżnić infekcje RSV od zakażeń wirusem grypy?

Dr n.med. Brygida Beck – diagnosta laboratoryjny – specjalista diagnostyki laboratoryjnej i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej. Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. w Radomiu. W zarządzaniu zespołami w Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie oraz umiejętności: Lean Managera, Certyfikowanego Mentora, Flow Konsultanta i Konsultanta psychoterapii pozytywnej. W ramach swojej firmy – Medyczne Centrum Naukowo-Diagnostyczne BB-Med, organizuje konferencje medyczne, głównie dla diagnostów laboratoryjnych oraz prowadzi projekt „Akademia Sztuki Pozytywnego Zarządzania”.

cobas® Liat® – szybka diagnostyka molekularna w laboratorium i w środowisku POCT

Izabela Sapała– Product Manager, Roche Diagnostics Polska

Webinar 2: Challenges in oncology diagnostics and how to face them

Date: 29 September 2023

Time: 10:00 AM – 12:00 PM (GMT)

17:00 – 17:30 – Challenges in oncology diagnostics

Prof. dr hab.n.med.i n.o.zdr. Witold OwczarekKierownik Kliniki Dermatologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego- Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

17:30 – 18:00 – Comprehensive genomic profiling

dr n. med. Piotr Wiśniewski – Specjalista patomorfolog, Zakład Patomorfologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

18:00 – 18:30 – Bioinformatics – new solutions, new possibilities

Prof. dr hab. n. med. Piotr RutkowskiKierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

29 września 2022 – Przejmij kontrolę nad POC

Organizacja i zarządzanie systemami badań POCT

mgr Arkadiusz Wnuk – Koordynator POCT, Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

System szkoleń, kompetencji oraz motywacji w badaniach w trybie POCT

dr Emilia Kutyłowska – Koordynator POCT, Diagnostyka Laboratoria Medyczne w Szczecinie

cobas® pulse – nowy system monitorowania glikemii

Paweł Żyszko – Product Manager, Roche Diagnostics Polska

Webinar 3: NGS in oncology diagnostics - experience sharing

Date: 29 September 2023

Time: 10:00 AM – 12:00 PM (GMT)

17:00 – 17:30 – Pathways to innovation in cancer research

Prof. dr hab.n.med.i n.o.zdr. Witold OwczarekKierownik Kliniki Dermatologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego- Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

17:30 – 18:00 – Multidisciplinary teams – how to cooperate effectively?

dr n. med. Piotr Wiśniewski – Specjalista patomorfolog, Zakład Patomorfologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

18:00 – 18:30 – Roche NGS solutions – comprehensive response to changing landscape

Prof. dr hab. n. med. Piotr RutkowskiKierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego